Aýratyn

Maşynlar

Güýçli sorujy nasos motor-D4070

Bu D40 seriýaly çotga DC motory (Dia. 40mm) lukmançylyk sorujy nasosda gaty iş şertlerini ulanýar, beýleki uly markalar bilen deňeşdirilende hil taýdan deňdir, ýöne dollar tygşytlamak üçin tygşytly.

This D40 series brushed DC motor(Dia. 40mm) applied rigid working circumstances in medical suction pump, with equivalent quality comparing to other big brands but cost-effective for dollars saving.

“Retek Motion Co., Limited”.

SIZ BILEN HER AYOL BILEN

Jemi çözgütlerimiz, täzeliklerimiziň we müşderilerimiz we üpjün edijilerimiz bilen ýakyn iş hyzmatdaşlygymyzyň utgaşmasydyr.

Biz hakda

Retek

“Retek” tehnologiki taýdan ösen çözgütleriň doly setirini hödürleýär.In engineenerlerimize güýçlerini dürli energiýa tygşytly elektrik hereketlendirijilerini we hereket komponentlerini ösdürmäge gönükdirmeli.Müşderiler bilen önümleri bilen ajaýyp sazlaşyklylygy üpjün etmek üçin täze hereket programmalary hem yzygiderli işlenip düzülýär.

 • Cost-Effective1
 • new5
 • Cost-Effective2
 • AirVent 3.3inch EC fan Motor2

ýakynda

HABARLAR

 • Çotgasyz DC fan motorynyň spesifikasiýasy

  Janköýer motorynyň spesifikasiýasy (2021/01/13) Model tizligi wyklýuçatel öndürijiligi Motor bellikleri Dolandyryjynyň talaplary naprýa .eniýe (V) tok (A) güýç (W) tizlik (RPM) hemişelik fan motor ACDC wersiýasy (12VDC we 230VAC) Model: W7020-23012- 420 1-nji.Tizlik 12VDC 2.4 ...

 • Diafragma nasoslarynda aşakdaky görnükli aýratynlyklar bar

  ● Gowy emdiriş göteriji möhüm häsiýetdir.Olaryň käbiri pes akymly pes basyşly nasoslar, beýlekileri diafragmanyň täsirli işleýiş diametrine we insult uzynlygyna baglylykda has ýokary akym tizligini öndürip bilýärler.Has ýokary derejeli bilen işläp bilerler ...

 • Çykdajyly çotgasyz janköýer motorlary önümçilige başlady

  Bir-iki aýlyk ösüşden soň, 230VAC giriş we 12VDC giriş şertinde ulanmak üçin niýetlenen kontrolleýer bilen birleşdirilen ykdysady çotgasyz janköýer motoryny ýasaýarys.Bu tygşytly çözgüt netijeliligi ot bilen deňeşdirilende 20% -den ýokary ...

 • UL kepillendirilen yzygiderli howa akymynyň fanaty 120VAC giriş 45W

  “AirVent 3.3inch EC” fanaty Motor EC “Elektroniki kommutasiýa” diýmekdir we AC we DC naprýa .eniýelerini birleşdirip, iki dünýäniň iň gowularyny getirýär.Motor DC naprýa .eniýesinde işleýär, ýöne bir fazaly 115VAC / 230VAC ýa-da üç fazaly 400VAC üpjünçiligi bilen.Moto ...