Güýçli çotga DC Motor-D82138

Gysga düşündiriş:

Bu D82 seriýaly çotga DC motory (Dia. 82mm) gaty iş şertlerinde ulanylyp bilner.Motorlar güýçli hemişelik magnitler bilen enjamlaşdyrylan ýokary hilli DC hereketlendirijilerdir.Motorlar ajaýyp hereketlendiriji çözgüdi döretmek üçin dişli gutular, tormozlar we kodlaýjylar bilen aňsatlyk bilen enjamlaşdyrylandyr.Pes dykyz torkly, berk dizaýnly we inersiýanyň pes pursatlary bilen çotgaly motorymyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Magnitlerde NdFeB (Neodymium Ferrum Bor) ýa-da adaty ferrit materiallary ulanylyp bilner.

Şeýle hem, hereketlendiriji elektromagnit sesini ep-esli gowulandyrýan çişirilen ýerleriň dizaýnyny kabul edýär.

Baglanan epoksi ulanyp, hereketlendiriji lukmançylyk pudagynda tiz yrgyldy nasosy, sorujy nasos we ş.m. ýaly agyr yrgyldy bilen gaty agyr ýagdaýlarda ulanylyp bilner.

Umumy spesifikasiýa

● Naprýa .eniýe aralygy: 12VDC, 24VDC, 130VDC, 162VDC.

● Çykyş güýji: 50 ~ 300 watt.

Uty Borç: S1, S2.

● Tizlik aralygy: 1000rpm-den 9,000 rpm.

● Işleýiş temperaturasy: -20 ° C-den + 40 ° C.

● izolýasiýa derejesi: F synp, H synpy

Ing Rulman görnüşi: top podşipnikleri, tozan geçirmeýän podşipnikler.

● islege bagly material: # 45 Polat, Poslamaýan Polat, Cr40.

Housingaşaýyş jaýynyň goşmaça bejergisi: Poroşok bilen örtülen, elektroplatirlemek, anodizasiýa.

● ingaşaýyş jaý görnüşi: IP67, IP68.

Ot Slot aýratynlygy: Skew ýeri, göni ýeri.

● EMC / EMI öndürijiligi: ähli EMC we EMI synaglaryndan geçiň.

● RoHS laýyk, CE we UL standarty.

Arza

KOKPIT GAUGE, SÖICGÜLER, SATELLITLER, OPTIKA SKANERLER GOLF KARTASY, HOIST, WINCHES, GRINDER, SPINDLE, MACHINING MASHINASY.

grinder
grinder2

Ölçegi

D82138D_dr

Parametrler

Model D82 / D83
Bahalandyrylan naprýa .eniýe V dc 12 24 48
Bahalandyrylan tizlik aýlaw 2580 2580 2580
Bahalandyrylan tork Nm 1.0 1.0 1.0
Häzirki A 32 16 9.5
Başlangyç momenti Nm 5.9 5.9 5.9
Tokdan başlamak A 175 82 46
Loadük tizligi ýok aýlaw 3100 3100 3100
Tok ýük ýok A 3 2.5 2.0
Demag tok A 250 160 90
Rotor inersiýasy Gcm2 3000 3000 3000
Motoryň agramy kg 2.5 2.5 2.5
Motoryň uzynlygy mm 140 140 140

Adaty egrilik @ 24VDC

D82138D_cr

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?

Tehniki talaplara baglylykda bahalarymyz spesifikasiýa degişlidir.Iş ýagdaýyňyza we tehniki talaplaryňyza anyk düşünýändigimizi teklip ederis.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Adatça 1000PCS, ýöne has köp çykdajy bilen az mukdarda sargyt edilen sargytlary hem kabul edýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 14 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 30 ~ 45 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: 30% öňünden goýum, iberilmezden 70% balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň