Biz hakda

MISSIONGÖRNÜŞ

font door-retek-1

Kompaniýanyň görnüşi:Global ygtybarly hereket çözgüdi üpjün ediji bolmak.

Wezipe:Müşderileri üstünlikli we ahyrky ulanyjylary begendiriň.

KOMPANI .APROFILE

Beýleki motor üpjün edijilerinden tapawutlylykda, “Retek” in engineeringenerçilik ulgamy, her bir model müşderilerimiz üçin ýöriteleşdirilenligi sebäpli, motorlarymyzy we komponentlerimizi katalog boýunça satmagyň öňüni alýar.Müşderiler “Retek” -den alýan her bir komponentiniň takyk aýratynlyklaryny göz öňünde tutup döredilendigine ynandyrýarlar.Jemi çözgütlerimiz, täzeliklerimiziň we müşderilerimiz we üpjün edijilerimiz bilen ýakyn iş hyzmatdaşlygymyzyň utgaşmasydyr.

CNC maching2
smart

“Retek” işi üç platformadan durýar : Motors, Die-Casting we CNC önümçilik we sim simleri.“Retek” önümleri ýaşaýyş janköýerleri, şemallar, gaýyklar, howa uçary, lukmançylyk edaralary, laboratoriýa desgalary, ýük awtoulaglary we beýleki awtoulag enjamlary üçin giňden üpjün edilýär.

Bize RFQ ibermek üçin hoş geldiňiz, bu ýerde iň amatly önümleri we hyzmaty alarsyňyz öýdülýär!

Näme üçinSaýlaUS

1. Beýleki uly atlar bilen birmeňzeş üpjünçilik zynjyrlary.

2. Birmeňzeş üpjünçilik zynjyrlary, ýöne aşaky kelleler has tygşytly artykmaçlyklary üpjün edýär.

3. Jemgyýetçilik kompaniýalary tarapyndan hakyna tutulan 16 ýyldan gowrak in Engineeringenerçilik topary.

4. Önümçilikden innowasiýa in engineeringenerçiligine çenli bir gezeklik çözgüt.

5. 24 sagadyň içinde çalt öwrüm.

6. Soňky 5 ýylda her ýyl 30% -den gowrak ösüş.

TYPIK HYZMATDAŞLARUlanyjylar we ulanyjylar

NIRE BIZ

● Demirgazyk Amerikanyň ofisi

Elektrik motorly çözgütler

220 Hensonşir Dr, Mankato, MN 56001, ABŞ

Telefon: + 1-612-746-7624

E-poçta:sales@electricmotorsolutions.com

● Suzhou Retek Elektrik Tehnologiýa Ş.

# 161, Täze etrap, Zhongfeng köçesi, 215129, Hytaý

Telefon: + 86-13013797383

E-poçta:sean@retekmotion.com

 

● Eastakyn Gündogar Ofisi

Muhammet Kasid

Döwlet sebiti GT ýol gujraty, Pakistan

Telefon: + 92-300-9091999 / + 92-333-9091999

Email: m.qasid@hotmail.com

Global oýunçy bolmak üçin möhüm tapgyr

2012-nji ýyl
2014
2016
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2019
2020
2020
2021-nji ýyl
2021-nji ýyl
2022-nji ýyl
2022-nji ýyl
2022-nji ýyl
2022-nji ýyl
2022-nji ýyl
2022-nji ýyl
2022-nji ýyl

6 işgäriň söwda işi esaslandyryldy

Motorlary öndürip başlaň

Lukmançylyk merkezine ýüz tutmak üçin çotgasyz hereketlendirijiler eksport edildi

3M bilen üpjün edilýän çotgasyz dişli hereketlendirijiler

Giňeltmek üçin täze sahypa geçirildi.Öýde sanjym, örtük we takyk önümçilik.

Sim enjamlary öndürmek Awstraliýa we Täze Zelandiýa eksport edildi.

“Blower Motors” Angliýa eksport edildi

Çotga DC dişli hereketlendiriji Gollandiýa we Gresiýa eksport edildi

Çotga DC dişli motor Türkiýä eksport edildi

Iş üç platforma bölünýär: Motors, Die-Casting we CNC önümçiligi we sim simleri.

Dikuçarlar üçin ABŞ-a eksport edilýän çotgasyz sowadyjy fan motorlary

Elektrikli konkide typmak güýmenje taslamasy Europeanewropaly müşderi üçin üstünlik gazandy.

Brushless DC motorlary ýahta üçin Şwesiýa eksport edildi

Ekwadora eksport edilen dişli dişli hereketlendirijiler

Çotgasyz hereketlendirijiler Pakistany we orta gündogary eksport etdi

8000 sagat ömri çotgasyz diafragma nasosy ABŞ bazary üçin 5 ýyl synagdan soň üstünlik gazandy.

Demirgazyk Amerikada hasaba alnan janköýer "AirVent" markasy

Respirator süzgüç biznesi ABŞ bazary üçin gurulýar we üpjün edilýär

Respirator, ABŞ bazary üçin köp mukdarda motor öndürýär

Semiarym geçiriji meýdanlar üçin pes basyşly sanjym kabeli öndürilip başlandy

Yzygiderli howa akymy 3.3 "EC motor (AirVent)TM) "Kanadada synagdan geçdi.

Demirgazyk Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa üçin döredilen B2C durmuş enjamlary biznesi

“Retek” önümleri 20-den gowrak ýurdy we sebiti öz içine alýar.