Güýçli çotga DC Motor-D68122

Gysga düşündiriş:

Bu D68 seriýaly çotgaly DC hereketlendirijisi (Dia. 68mm) gaty iş şertlerinde, şeýle hem hereket dolandyryş güýji çeşmesi hökmünde takyk meýdanda ulanylyp bilner, beýleki uly atlar bilen deňeşdirilende, ýöne dollar tygşytlamak üçin tygşytly.

S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 1000 sagat ömri talaplary bilen anodizasiýa edilýän ýer titremesi bilen berk wibrasiýa iş ýagdaýy üçin çydamlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Adatça tigirli oturgyçlarda we tunel robotlarynda ulanylýan bu kiçi göwrümli, ýöne ygtybarly hereketlendiriji, käbir müşderiler ygtybarly, ýöne ykjam aýratynlyklary isleýärler, NdFeB-den (Neodymium Ferrum Bor) güýçli magnitleri saýlamagy maslahat berýäris, bu bolsa beýleki hereketlendirijiler bilen deňeşdirilende netijeliligi ep-esli ýokarlandyrýar. bazary.

Umumy spesifikasiýa

● Naprýa .eniýe aralygy: 12VDC, 24VDC, 130VDC, 162VDC.

Out Çykyş güýji: 15 ~ 200 watt.

Uty Borç: S1, S2.

● Tizlik aralygy: 9000 aýlaw.

● Işleýiş temperaturasy: -20 ° C-den + 40 ° C.

● izolýasiýa derejesi: F synp, H synpy

Ing Aýrylyş görnüşi: SKF / NSK podşipnikleri.

● islege bagly material: # 45 Polat, Poslamaýan Polat, Cr40.

Housingaşaýyş jaýynyň goşmaça bejergisi: Poroşok bilen örtülen, elektroplatirlemek, anodizasiýa.

● ingaşaýyş jaý görnüşi: IP68.

Ot Slot aýratynlygy: Skew ýeri, göni ýeri.

● EMC / EMI öndürijiligi: ähli EMC we EMI synaglaryndan geçiň.

CE RoHS laýyk, CE we UL standarty bilen gurlan.

Arza

GÖRNÜŞ POMPASY, WINDOW AÇYJYLAR, DIAFRAGM POMPASY, WAKUUM TERJIMEÇILIGI, toýun duzagy, ELEKTRIK Ulag

wheel chair
power tool
tunnel robotics
thrower machine4

Ölçegi

D68122A_dr

Parametrler

Model D68 seriýasy
Bahalandyrylan naprýa .eniýe V dc 24 24 162
Bahalandyrylan tizlik aýlaw 1600 2400 3700
Bahalandyrylan tork mN.m 200 240 520
Häzirki A 2.4 3.5 1.8
Duralga momenti mN.m 1000 1200 2980
Tok toguny A 9.5 14 10
Loadük tizligi ýok RPM 2000-nji ýyl 3000 4800
Tok ýük ýok A 0.4 0.5 0.13

Adaty egrilik @ 162VDC

D68122A_cr

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Beýleki jemgyýetçilik kompaniýalary bilen birmeňzeş üpjünçilik zynjyrlary.

2. Birmeňzeş üpjünçilik zynjyrlary, ýöne aşaky kelleler tygşytly artykmaçlyklary üpjün edýär.

3. Jemgyýetçilik kompaniýalarynda işleýän 15 ýyldan gowrak in Engineeringenerçilik topary.

4. Tekiz dolandyryş gurluşy boýunça 24 sagadyň içinde çalt öwrüm.

5. Soňky 5 ýylda her ýyl 30% -den gowrak ösüş.

Kompaniýanyň görnüşi:Global kesgitli we ygtybarly hereket çözgüdi üpjün ediji bolmak.

Wezipe:Müşderileri üstünlikli we ahyrky ulanyjylary begendiriň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň