Güýçli çotga DC Motor-D64110

Gysga düşündiriş:

Bu D64 seriýaly çotga DC hereketlendirijisi (Dia. 64mm) kiçi göwrümli ykjam hereketlendiriji bolup, beýleki uly markalar bilen deňeşdirilende ekwiwalent hil bilen işlenip düzülendir, ýöne dollar tygşytlamak üçin tygşytly.

S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 1000 sagat ömri talaplary bilen anodizasiýa edilýän ýer titremesi bilen berk wibrasiýa iş ýagdaýy üçin çydamlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt bilen tanyşlyk

Motor dolandyryş hereketlendirijisi (kodlaýjy gurnama) we hereketlendiriji hereketlendiriji hökmünde ulanylyp bilner.Şeýle hem dürli programmalar üçin dürli gurçuk dişli gutulary we planeta dişli gutulary bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

Umumy spesifikasiýa

● Naprýa .eniýe aralygy: 12VDC, 24VDC, 130VDC, 162VDC.

● Çykyş güýji: 15 ~ 150 watt.

Uty Borç: S1, S2.

● Tizlik aralygy: 9000 aýlaw.

● Işleýiş temperaturasy: -20 ° C-den + 40 ° C.

● izolýasiýa derejesi: F synp, H synpy

Ing Aýrylyş görnüşi: çydamly marka şar podşipnikleri.

● islege bagly material: # 45 Polat, Poslamaýan Polat, Cr40.

Housingaşaýyş jaýynyň goşmaça bejergisi: Poroşok bilen örtülen, elektroplatirlemek, anodizasiýa.

● ingaşaýyş jaý görnüşi: IP67, IP68.

● Slot aýratynlygy: Standart göni çyzyklar - Skaw ýeri aýratynlyklary bar.

● EMC / EMI öndürijiligi: ähli EMC we EMI synaglaryndan geçiň.

● Şahadatnama: CE, CSA, ETL, UL.

Arza

WHEEL CHAIR, SWIM howuzy üçin suw nasosy, daşky gurşawy goramak enjamlary, sport enjamlary, AWTO FAN, DÖWRÜN MASHINALAR, WELDER Maşynlary we ETC.

20220423105652 (5)
20220423105652 (1)
20220423105652 (1)
20220423105652 (2)
20220423105652 (6)

Ölçegi

D64110_dr

Parametrler

Model D60 / D64
Bahalandyrylan naprýa .eniýe V dc 12 24 48
Bahalandyrylan tizlik aýlaw 2800 2800 2800
Bahalandyrylan tork mN.m 250 250 250
Häzirki A 9.0 4.5 2.9
Başlangyç momenti mN.m 1300 1300 1300
Tokdan başlamak A 39 19.5 13
Loadük tizligi ýok aýlaw 3500 3500 3500
Tok ýük ýok A 1.2 0.8 0.5
Demag tok A 60 30 20
Rotor inersiýasy Gcm2 400 400 400
Motoryň agramy g 1000 1000 1000
Motoryň uzynlygy mm 95 95 95

Adaty egrilik @ 90VDC

D64110_cr

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?

Tehniki talaplara baglylykda bahalarymyz spesifikasiýa degişlidir.Iş ýagdaýyňyza we tehniki talaplaryňyza anyk düşünýändigimizi teklip ederis.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Adatça 1000PCS, ýöne has köp çykdajy bilen az mukdarda sargyt edilen sargytlary hem kabul edýäris.

3. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

4. Gurşuň ortaça wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 14 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 30 ~ 45 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

5. Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: 30% öňünden goýum, iberilmezden 70% balans.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň