head_banner
“Retek” işi üç platformadan ybarat “Motors”, “Die-Casting” we “CNC” önümçilik we üç önümçilik meýdançasy bolan simli armatura.Residentialaşaýyş janköýerleri, şemallar, gaýyklar, howa uçary, lukmançylyk desgalary, laboratoriýa desgalary, ýük awtoulaglary we beýleki awtoulag enjamlary üçin retek hereketlendirijileri üpjün edilýär.Lukmançylyk desgalary, awtoulag we durmuş enjamlary üçin ulanylýan sim simleri.

Specialörite hereketlendirijiler we nasoslar

  • Robust Suction Pump Motor-D64110WG180

    Güýçli sorujy nasos motor-D64110WG180

    Güýçli tork döretmek üçin planeta dişli gutusy bilen enjamlaşdyrylan hereketlendirijiniň diametri 64mm, gapy açýanlar, senagat kebşirleýjileri we ş.m. köp ugurlarda ulanylyp bilner.

    Işleýişiň agyrlygynda, tizlikli gaýyklar üçin üpjün edýän güýç göteriji hökmünde hem ulanylyp bilner.

    Şeýle hem, S1 iş borjy, poslamaýan polatdan ýasalan we 1000 sagat ömri talaplary bilen anodizasiýa edilýän ýer titremesi bilen berk titremäniň işleýşine çydamlydyr.