Diafragma nasoslarynda aşakdaky görnükli aýratynlyklar bar

● Gowy emdiriş göteriji möhüm häsiýetdir.Olaryň käbiri pes akymly pes basyşly nasoslar, beýlekileri diafragmanyň täsirli işleýiş diametrine we insult uzynlygyna baglylykda has ýokary akym tizligini öndürip bilýärler.Palçykdan we süýümden gaty ýokary konsentrasiýa bilen işläp bilerler.

Amp Nasos dizaýny suwuklygy içerki duýgur nasos böleklerinden bölýär.

P Içki nasos bölekleri köplenç nasosyň uzak ömrüni kesgitlemek üçin ýagyň içinde saklanýar we izolýasiýa edilýär.

● Diafragma nasoslary abraziw, poslaýjy, zäherli we ýangyjy suwuklyklary nasoslamak üçin abraziw we poslaýjy serişdelerde işlemek üçin amatlydyr.

● Diafragma nasoslary akymyň basyşyny 1200 bara çenli ýetirip biler.

● Diaphragma nasoslarynyň 97% -e çenli ýokary netijeliligi bar.

Artificial Diaphragma nasoslary emeli ýüreklerde ulanylyp bilner.

● Diaphragma nasoslary gury işleýiş aýratynlyklaryny hödürleýär.

Small Diaphragma nasoslary ownuk balyk baklarynda süzgüç hökmünde ulanylyp bilner.

● Diafragma nasoslarynyň ajaýyp öz-özüni düzmek mümkinçilikleri bar.

● Diafragma nasoslary ýokary ýapyşykly suwuklyklarda ýerlikli işläp biler.

“Retek Diaphragm Nasos” adaty programma

new2
new2-1
new2-2

Müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin, Retek 2021-nji ýylda nasosda, şeýle hem hoşboý ysly maşynlarda ulanyp boljak diafragma nasosyny üstünlikli ösdürdi.

Esasy aýratynlyklary

1. Çotgasyz DC Motor ýerine ýetirildi

2. 16000 sagat ömri uzak

3. Ulanylýan dymýan marka NSK / SKF podşipnikler

4. Sanjym üçin kabul edilen plastmassa materiallary

5. Sesi we EMC synagynda ajaýyp öndürijilik.

05143
05144

Ölçegli çyzgy

new2-3

Aşakdaky ýaly tehniki spesifikasiýa

new2-4

Şeýle hem, respiratorlarda we şemalladyjylarda ulanylýan şuňa meňzeş nasosy ýasamaga ukyplydyrys.

0589
0588
05135
05141

Iş wagty: Mart-29-2022